Privacyvoorwaarden

Eigendom

Deze website is eigendom van Intracto group NV (met zetel te Zavelheide 15, Herentals, België).
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de websites van Intracto group NV, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Intracto group NV of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan men onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit zal behandeld worden.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor het verzamelen van klantenervaringen en bijbehorende incentives. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.  Daarnaast behouden wij ons het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Privacy

Conform de privacywetgeving (wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992) verbindt Intracto group NV zich ertoe geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden. De ingegeven data blijven eigendom van de betrokken inrichter van de individuele surveys en worden niet gedeeld met andere gebruikers van dit platform.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe het gebruik van cookies te verhinderen, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Deze gegevens worden anoniem gebruikt en kunnen op geen enkele manier aan een eenduidig persoon gekoppeld worden.

Verzoek richten aan Intracto group NV

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende brief een aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. Een brief kan gericht worden aan volgend adres:

tav. Intracto Group NV
Zavelheide 15
2200 Herentals
België

We verbinden er ons toe om binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.